modelformulier voor herroeping

(in English: see below)

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan: Best In Sets, Walter Pompelaan 51, 2640 Mortsel, België

 

— Ik  deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………………………………

 

— Naam  consument:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

— Adres consument:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

— Datum ………………………………………………

 

— Handtekening van consument  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend, anders gewoon doormailen)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

MODEL WITHDRAWAL FORM

 

 

(Only complete and return this form if you wish to cancel the contract)

– To: Best In Sets, Walter Pompelaan 51, 2640 Mortsel, Belgium

– I hereby inform you that I am withdrawing our agreement regarding the sale of the following goods

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Ordered on (*) / Received on (*)

……………………………………………………………………………………………………

 

– Consumer name:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Consumer address:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

– Date ………………………………………………

 

– Signature of consumer (only if this form is submitted on paper, otherwise

simply email us)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………